ملت ایران: مدافع سابق استقلال تهران به مس کرمان پیوست. هادی شکوری شب گذشته با انعقاد قراردادی یکساله روانه کرمان شد تا فصل آتی را در جمع شاگردان تقوی بگذراند او از امروز در اردوی مسی ها در کرج حاضر می شود