ملت ایران:رییس کمیته انضباطی از لغو دستور موقت خود مبنی بر محرومیت دهنوی خبر داد. اسماعیل حسن زاده در این باره گفت: دیروز اظهارات طرفین و وکلایشان را شنیدیم و به این نتیجه رسیدیم که دستور موقت و محرومیت او را لغو کنیم. حالا هم دهنوی برای عقد قرارداد و تمرین و فعالیت فوتبالی مشکلی ندارد.
او درپاسخ به این که چه جریمه ای برای او در نظر گرفته می شود یا آیا اساسا " جریمه ای شامل حال او حال او می شود یا خیر گفت: در حال بررسی هستیم و رای بعد از نگارش و امضای اعضا توسط دبیرکل فدراسیون ابلاغ خواهد شد. کمی صبوری کنید تا جواب سئوالتان را بگیرید.