ژوزه مورینیو، به فرار از پرداخت مالیات متهم شد.
روزنامه اسپانیایی نوشت: مورینیو هم جزو لیست بلندبالایی است که دادستانی اسپانیا به اتهام فرار از پرداخت مالیات معرفی کرده است. او نیز همچون بسیاری از بازیکنان و مربیان به فرار از پرداخت مالیات متهم است. دادستانی اسپانیا از خورخه مندس، مدیر برنامه های بسیاری از بازیکنان که رابطه بسیار خوبی هم با مورینیو دارد، شکایت کرده است. بسیاری از بازیکنان مثل لوئیش فیگو، ساموئل اتوئو، رافائل نادال و ایکر کاسیاس متهم برای پرداخت نکردن مالیات هستند.

ژوزه مورینیو تنها کسی نیست که به پرداخت نکردن مالیات متهم شده است. چند روز پیش هم دادگاهی در اسپانیا، لیونل مسی، ستاره آرژانتینی بارسلونا را متهم به فرار مالیاتی کرد؛ اتهامی که هنوز اثبات نشده است و مسی باید برابر دادگاه پاسخگو باشد.