ملت ایران: مدافع ملی پوش مس کرمان با سپاهان به توافق نهایی رسید. شجاع خلیل زاده که رضایت نامه از باشگاه مس داشت با ثبت آن در هیئت فوتبال کرمان و سازمان لیگ، جدایی خود از جمع کویرنشینان را قطعیت بخشید.
وی پیش از این با پرسپولیس هم قرارداد داخلی بسته بود اما از ممنوع الفعالیت بودن این تیم به دلیل بدهکارهای معوقه استفاده کرد و با ارسال نامه ای به سازمان لیگ، فسخ قرارداد داخلی اش با پرسپولیس را اعلام و سپاهانی شد.