ملت ایران: ارسطو عزتیان مدیر رسانه ای باشگاه ملوان، فلاحتی که از شروع تمرینات ملوان حضور مستمر داشت، صبح روز سه شنبه با قراردادی یک ساله رسما به ملوان پیوست.
همچنین ماتئوس آلونسو مدافع برزیلی که سابقه ی بازی در استیل آذین تهران، نساجی مازندران و آنکارا گوجو ترکیه را در کارنامه دارد دیگر خرید ملوانان در این فصل است.