ملت ایران:پرسپولیسیها چند روزی است برای ادامه تمرینات دررامسر حضوردارند. شاگردان علی دایی دراین اردو به هماهنگی های لازم رسیدند. امیدعالیشاه یکی از بازیکنانی است که رامسررا برای سرخها لازم می دید

*اردوی رامسرچطورپیش می رود؟

_ واقعا اردوی خوبی را سپری می کنیم شرایط دراینجا بسیارایده آل است. چنین اردویی برای تیم لازم بود. تا پنجشنبه دررامسرهستیم وجمعه یا شنبه برای ادامه تمرین به تهران می آییم.

*برخورد بازیکنان با تو چطوربود؟

_ قبل ازاینکه پرسپولیسی شوم اکثربچه ها را می شناختم وبا آنها ارتباط خوبی داشتم به همین دلیل اصلا احساس غریبی نکردم. جو طوری بود که انگارچند سال است درپرسپولیس حضوردارم به همین دلیل با اکثربازیکنان صمیمی هستم.

*با کدامیک بیشترصمیمی تری؟

میلاد غریبی، مهرداد لشکری وحمید رضا علی عسگری، با این دو بازیکن آخری درراه آهن همبازی بودم و وقتی اولین روز تمرین حاضر شدم حمید ومهرداد کاری کردند تا اصلا احساس غریبی نکنم.

*می دانی که درهردو جناح چپ وراست بازیکنان فراوانی حضوردارند فکرمی کنی با این همه مهره بتوانی فیکس بازی کنی؟

_ همانطورکه درمصاحبه های قبلی گفته بودم بازیکن هیچ وقت نباید از ازدیاد رقیب بترسد واگرفوتبالیستی رقابت کند وازاین موضوع لذت ببرد می تواند به یک بازیکن ششدانگ وطرازاول تبدیل شود. اگرازرقابت می ترسیدم به پرسپولیس نمی آمدم اما دایی ازفوتبال من شناخت کافی دارد ومی دانستم اگراینجا بیایم وی به من اعتماد می کند به همین دلیل شک نکنید بازیکنان درکناررفاقت، رقابت سالمی را با یکدیگر خواهند داشت.

*بالاخره کدام شماره پیراهن را انتخاب کردی؟

_ همیشه گفتم بازهم می گویم شماره پیراهن نیست که برای تیم بازی می کند برای من این قضیه اصلا مهم نیست و…

*خودت به کدام شماره علاقه داری؟

_ به دو شماره ۲ و۷ گرایش دارم ودوست دارم یکی ازاین دو شماره را بپوشم اما مسئولین هرتصمیمی بگیرند گوش می کنم.

*فکرنمی کنی بعد ازاردوی سرعین این اردو برای تیم لازم نبود؟

_ دراردوی سرعین حضورنداشتم اما قطعا چنین اردویی برای ما لازم بود. سوای ازبچه ها فکرمی کنم چنین اردویی حداقل برای شخص من خیلی خوب بود وتوانستم دراینجا به آمادگی بدنی وهماهنگی با بازیکنان نزدیک شوم.

*وصعود تیم ملی به جام جهانی؟

_ اول ازهرچیزی این اتفاق خوشایند را به جامعه ورزشی تبریک می گویم. امیدوارم تیم ملی درجام جهانی از آبروی فوتبال ایران محافظت کند وبتوانیم رقیب سرسختی برای حریفان قدردراین تورنمنت مهم شویم.

*فکرمی کنی تو بتوانی یکی ازمسافران برزیل باشی؟

_ بعد ازسپری کردن یک دوره مصدومیت تلخ تمام فکروذکرم این بود که دوباره به فوتبال برگردم وبتوانم پیراهن تیم ملی را برتن کنم. صددرصد هدف اصلی من دعوت به تیم ملی وحضوردرجام جهانی برزیل است کدام بازیکن ازحضوردرتیم ملی بدش می آید؟! برزیل هدف خوبی برای بازیکنان شده تا بتوانند با ارائه بازیهای خوب به تیم ملی دعوت شوند واین موضوع به نفع فوتبال ایران است.

*پرسپولیس قهرمان می شود؟

_ چرا که نه، پرسپولیس تیم بسیاربزرگی است وشک نکنید هدف ما وعلی آقا قهرمانی درلیگ امسال است.