ملت ایران: در جریان بازی حساس آرژانتین مقابل اکوادور که روز گذشته در کیتو برگزار و با تساوی دو تیم به پایان رسید، خاویر ماسچرانو بازیکن باتجربه البی سلسته از زمین مسابقه اخراج شد.

دلیل این اخراج رفتار عجیب ماسچرانو بود. او که مصدوم شده بود و با اتومبیل مخصوص حمل بازیکنان مصدوم از زمین بیرون برده می شد، چند بار با لگد به فردی که در کنار این اتومبیل درحال حرکت بود لگد زد و همین رفتار سبب اخراج او را فراهم کرد.

در پایان بازی خاویر ماسچرانو در این باره گفت: «من از او درخواست کردم که آرام تر حرکت کند. او به من توجه نکرد و من واکنش نشان دادم ولی این حرفهای من به منزله توجیهی برای کارم نیست.»

ماسچرانو ادامه داد: «احساس شرم می کنم. راستش را بخواهید اشتباه کردم. اصلا زیبا نیست که بدین ترتیب از زمین مسابقه اخراج شوی و چنین جنجالی را به راه بیندازی.»

او درادامه باز هم توضیح داد: «اتومبیل خیلی سریع می رفت. حرکت تند ماشین، باعثمی شد تا من به شدت حرکت کنم ودر آستانه افتادن بودم. من و پزشک تیم خواستم تا اتومبیل آهسته تر برود ولی او به من توجهی نکرد و من چنین واکنشی نشان دادم ولی باز هم تکرار می کنم که رفتارم قابل توجیه نیست.»