ملت ایران: حسین بادامکی که از با تجربه های لیگ برتر است به احتمال زیاد به یک تیم تهرانی می پیوندد. این در حالی است که ۲تیم شهرستانی با او در حال مذاکره هستند.
بادامکی که از ملوانی ها کمی دلگیر بود گفت: تصورات من از ملوان چیز دیگری بود.. سال قبل در حالی که من چند پیشنهاد خوب مالی از تیمهای خوبی مثل فولاد داشتم داشتم اما به خاطر افرادی به ملوان رفتم که متاسفانه از نظر مالی خیلی ضرر کردم. اما امسال می خواهم با یک انتخاب خوب به تیمی بروم که به روزهای اوجم برگردم و بتوانم دوباره بدرخشم.