ملت ایران:صادق درودگر قطعاً یکی از سخت ترین دوران مدیریت خود را پشت سر می گذارد چرا که با دست خالی باید از تیمی حمایت کند که هوادارانش برایش جان می دهند وتنها امید و سرگرمی مردمش ملوان است.

صادق درودگر به گفت: فردا به سرعین می رویم و به طور جدی اولین تمرینمان را انجام می دهیم تا بتوانیم آماده شویم برای لیگ جدید. منتظر پرداخت پول از طرف آقای هدایتی هستیم تا بتوانیم به تیم تزریق کنیم و کمی از فشار را از روی تیم و بازیکنان برداریم.

او ادامه داد: جلال رافخایی, مازیار زارع, پژمان نوری و یوسف زاده منتظر پول هستند تا بتوانیم با آنها مذاکره کنیم و اگر قسمت شود آنها را حفظ کنیم. امسال با وردن مربی خارجی و جذب بازیکنان جوان می خواهیم با تلفیقی از بازیکنان جوان و با تجربه تیم را به سمت موفقیت هدایت کنیم.

درودگر در مورد سختی کار گفت: من عاشق سختی هستم و هرچه قدر کار سخت تر باشد برای من لذت بیشتری دارد. من از مردم می خواهم این تیم را حمایت کنند و این رابدانند که من دوست دارم بهترین بازیکنان را به ملوان بیاورم و بازیکنان بزرگ را حفظ کنیم و جذب کنیم اما شرایط ملوان اضطراری است و شرایط مالی باشگاه از انجام بعضی کارها جلوگیری می کند