ملت ایران: ژوزه مورینیو در گفت و گویی به تحلیل شرایط فعلی فوتبال پرداخت و گفت: ارزش های اصلی از دست رفته اند؛ آموزش و حرفه ای گری بدتر شده اند.

سرمربی پرتغالی رئال مادرید برای مبارزه علیه دروغ ها به خود افتخار می کند و می گوید: جنگیدن علیه دورویی در اصول زندگی ارزشش را دارد زیرا باعثمی شود احساس خوبی درباره خودتان داشته باشید.

وی تأیید کرد: ۲۰ قهرمانی در بسیاری از کشورها بسیار زیاد است اما وقتی که خواستم پیروزی های بیشتری به دست آورم، فهمیدم که شکست بخشی از زندگی حرفه ای من است؛ بنابراین اکنون چندان نمایش غم انگیزی نیست. همیشه فرصت برای پیشرفت وجود دارد.

مورینیو همچنین درخصوص فلسفه ساختن تیمش گفت: فکر می کنم که موفقیت به اهداف گروهی بستگی دارد. یافتن گروهی که مثل یک تیم کار کنند، سخت و سخت تر می شود. ارزش های اصلی از دست رفته اند؛ آموزش و تمرین بازیکنان بدتر می شود و بیشتر تحت تأثیر رشد کمبود اصول اخلاقی قرار می گیرد.

وی همچنین با مطبوعات اسپانیا اعلام آتش بس و خاطرنشان کرد: از شروع کار حرفه ای ام همیشه فردی بودم که فصل های مختلفی را بدون نظر دادن در مورد جنبه های منفی می بستم و باز می کردم. تلاش می کنم تا یک بار دیگر این کار را انجام دهم و درباره مطبوعات اسپانیایی صحبتی نکنم.

مورینیو بسیار مطمئن است که می خواهد پس از بازنشستگی اش کجا زندگی کند و افزود: ستوبال، خانه من و خاطرات من است. همه چیز در ستوبال شروع شد. ۵۰ سالم است و فقط می خواهم خوشحال باشم نه چیز دیگر.