ملت ایران: مجید جلالی قبل از انجام اولین تمرین با تراکتورسازی و در جلسه معارفه کادر فنی جدید این تیم خطاب به حضار سخنرانی جالبی داشت و متعهد شد تا در لباس مقدس مربیگری برای موفقیت تراکتورسازی تلاش کند.
به گزارش گل، جلالی در این سخنرانی قرا گفت: «سلام می کنم به تمام دوستان و سروران ارجمندم و شکر می کنم. خداوند بزرگ را شکر می کنم که بعد از کار سربلند در خوزستان عزیز و بعد از یک سال استراحت ضروری مجددا موهبت پوشیدن لباس مقدس سرمربیگری به من اعطا نمود.می گویم لباس مقدس مربیگری چون اعتقاد دارم که در این لباس فرصتی دارم تا لحظات سخت زندگی را تجربه کنم و در آن شرایط از خودم مراقبت کنم.
فرصتی دارم تا به جوانان کشورم خدمت کنم و آنها را بسازم، هم از نظر فنی و هم از نظر اخلاقی و فرهنگی که این یکی از مسوولیت های مهم مربیگری است.من در این لباس فرصتی پیدا می کنم تا به خداوند نزدیکتر شوم.به این دلیل این لباس برای من مقدس است.می دانم که کار مربیگری در هر جا شروع و پایانی دارد و شروع کار مصادف با آغاز شمارش معکوس برای پایان کار است.فلذا از خداوند بزرگ می خواهم که یاری کند تا بتوانم در روز پایان در پیشگاه او و پیش مردم خوب و با محبت آذربایجان سربلند و رو سفید باشم.
در برابر خداوند بزرگ با شما دوستان ارجمند و مردم بزرگ و خوب آذربایجان قهرمان متعهد می شوم که تمام تلاش خود و همکارانم را با تمام توان در جهت بزرگی باشگاه تراکتورسازی و خوشحال کردن مردم این دیار به کار بندیم تا بتوانیم در فوتبال کشور چه از نظر شیوه بازی و نتیجه گیری و رفتار مربیان، بازیکنان و هواداران به عنوان بک الگوی بزرگ و اخلاقی در کشورمان مطرح باشیم.
امیدوارم در این راه خطیر حمایت همه جانبه تمام قشر های مختلف بخصوص هواداران پرشورو غیور آذربایجان و رسانه ها را به همراه داشته باشم. به امید لطف خدای بزرگ.»