به گزارش ملت ایران به نقل از فارس - محمود فاضلی در خصوص احتمال حضور انصاری فرد در اروپا اظهار داشت: با توجه به پیشنهادهایی که انصاری فرد دارد همه چیز امکان دارد برای این بازیکن اتفاق بیافتد اما هر وقت توافق و امضاء شد خبر نهایی را اعلام خواهیم کرد. زمانی مشخص نمی کنیم چون کار شیطان است.

وی در خصوص آخرین وضعیت علی کریمی و پیشنهاد از امارات و قطر نیز گفت: کریمی یکی از معدود بازیکنانی است که اگر اراده کند، می تواند سریعاً قرارداد ببندد. ایشان با بازیکنان معمولی فرق دارد چون چهره ای بسیار شناخته شده است.

وی ادامه داد: کریمی بازیکنی است که وقتی می خواست از بایرمونیخ خداحافظی کند فردی مانند رومینیگه ۵ دقیقه درباره او و فوتبالش حرف زد و جایگاه او را تشریح کرد. البته متأسفانه الآن سوءتفاهماتی برای او اتفاق افتاده است.

فاضلی ادامه داد: کریمی بعد از بازی عصبی شده و حرفی زده، این نشان از این است که او با دل و جانش برای پرسپولیس بازی می کند و بعد باخت درباره چک های پاس نشده حرفی نمی زند. کریمی اگر بخواهد صد درصد جا برایش حتی در این سن و سال و وضعیت برای عقد قرارداد وجود دارد و این موضوع نگرانی ندارد.