ملت ایران: امیرقلعه نویی قصد دارد تمام اعضای کادر فنی فصل گذشته خود را حفظ کند. قلعه نویی که از همکاری با صالح، همدانی، عالمی، بوستانی و بابازاده راضی است برای فصل آینده هم از این کادر در کنار خود استفاده خواهد کرد و ترکیب کادر فنی آبی ها نسبت به فصل قبل تغییری نخواهد کرد.
در این رابطه دیروز قلعه نویی جلسه ای با دستیاران خود برگزار کرد تا برنامه های تمرینی و تمرینات آماده سازی پیش فصل را با آنها مرور کند. در این جلسه همه اعضای کادر فنی فصل قبل به جز حمید بابازاده مربی دروازه بان های استقلال حضورداشتند که البته او هم در جمع آبی ها ماندنی است.
تمرینات استقلال از روز ۱۸ خردادماه استارت خواهد خورد.