ملت ایران:حامد لک دروازه بان صبا با قراردادی دو ساله به صبا پیوست.
این دروازه بان جوان که علاقه داشت به پرسپولیس برورد سرانجام این تیم پرهوادار تبریزی را انتخاب کرد.
با حضور او در تبریز تکلیف گلرهای باقی مانده تراکتور، عقیل اعتمادی، محسن فروزان و مهدی ثابتی مشخص نیست.