ملت ایران: محمد پنجعلی از توافق خود با علی پروین و مسئولان باشگاه برای قبول پست سرپرستی تیم پرسپولیس خبر داد.
وی همچنین تاکید کرد که علی پروین موافقت خود را با این مسئله ابراز داشته است و در جلسه ای که امروز بعد ازظهر در پایان تمرین پرسپولیس برگزار خواهد شد، سرپرستی اش به صورت رسمی اعلام خواهد شد.