ملت ایران: مسابقات شطرنج قهرمانی انفرادی آسیا با حضور ۷۷ شطرنج باز در شهر مانیل فیلیپین در حال برگزاری است. در دور پنجم این رقابت ها احسان قائم مقامی، استادبزرگ شطرنج ایران با ریتینگ ۲۵۶۸ موفق شد جیمی لیو چی منگ، استاد بین المللی مالزی با ریتینگ ۲۲۸۷ را شکست دهد.
وی با این نتیجه مجموع امتیازهای خود را تا پایان دور پنجم به دو و نیم رساند.
قائم مقامی در دور ششم شطرنج قهرمانی انفرادی آسیا باید مقابل الیور دیما کیلینگ، استاد بین المللی فیلیپین با ریتینگ ۲۳۸۴ به رقابت بپردازد.