ملت ایران:هاشم بیک زاده در پایان دیدار تیمش برابر الشباب درباره اینکه چقدر از قرارداد خود را با استقلال دریافت کرده است گفت: امسال یک بی عدالتی در حق من انجام شد که فکر می کنم کار درستی نبود. من ۴۰ درصد از قراردادم را بیشتر نگرفته ام. البته هر بازیکنی بیشتر گرفته نوش جانش اما تقسیم کردن پول ها به این شکل بی عدالتی بود.
وی افزود: فکر نمی کنم بازیکنی باشد که کمتر از ۳۰ درصد قراردادش را گرفته باشد. امسال سخت ترین سال برای ما بود اما با این وجود توانستیم قهرمان لیگ شویم و در آسیا هم به جمع هشت تیم برتر برسیم. شرایط سختی داریم امیدوارم برای سال بعد این مشکلات حل شود.