به گزارش ملت ایران به نقل از فارس - فرانسیسکو مارتین آگیلار در گفت و گو با رادیو مارکا اعلام کرد که برای ایسکو به دلیل تمایل باشگاه های بزرگ به جذب وی بسیار پیچیده خواهد بود که فصل آینده در باشگاه بماند.

وی تأیید کرد: این باعثافتخار ما است که یکی از بازیکنان جوان ما در مالاگا به چنین بازیکنی تبدیل شده است. اگر بخواهد از تیم برود، به باشگاه بزرگی ملحق خواهد شد و این منافع زیادی را عاید باشگاه خواهد کرد.

مدیر اجرایی باشگاه مالاگا ادامه داد: همه باشگاه هایی که خواهان جذب وی هستند باید برای انتقال این بازیکن مبلغ ۳۵ میلیون یورو به باشگاه بپردازند تا قرارداد ایسکو با مالاگا فسخ شود.

آگیلار تأکید کرد: رئال مادرید به جذب وی علاقه زیادی نشان داده اما هنوز هیچ چیز رسمی نشده است.