ملت ایران:تیم ملی امروز در حالی به تیم عمان باخت که دستیار الکس فرگوسن افسانه ایی سرمربی این تیم بود و یک لشکر از بازیکنان پرسپولیس و بهترین های فوتبال این مملکت درون زمین بودند.
تحقیر تیم ملی ایران در عمان. کاملا درست است که این بازی تدارکاتی بود اما مگر نه این است که این بازی باید خوراک روحی تیم ملی برای بازی سرنوشت ساز قطر می شد؟

با این مربی بزرگ تیم ملی ایران برای اولین بار به لبنان و عمان باخت…سوالهای زیادی مطرح است:

ایا هر مربی بزرگی در هر نقطه و مکانی بزرگ است؟

ایا بازیکنان پرسپولیس بعد از دو فصل ناکامی و ضربات متعدد روحی در زمینه فوتبال می توانند به تیم ملی کمک کنند؟

اساسا هدف از بازیهای تدارکاتی شبیه این بازی چیست؟

دست اورد این بازی برای سرمربی و بازیکنان و مردم مشتاق فوتبال چه بود؟

در این تیم ملی که با تیم عمان بازی داشت چند بار حضور عقیلی و مهدی رحمتی حس شد؟

اگر بخواهیم از ارزوها بگوئیم حرفها داریم ولی در فضای واقعی و بازی امروز ایا چیزی برای گفتن وجود دارد؟