به گزارش ملت ایران به نقل از گل - ایوان زامورانو، اسطوره شیلیایی باشگاه رئال مادرید اخیرا به پایتخت اسپانیا سفر کرده؛ با فلورنتینو پرس، رئیس باشگاه ماردیدی دیدار کرده و به او اعلام کرده که از بازگشت به تیم مادریدی لذت می برد و تمایل زیادی داردتا دانشش را که با دانه گندم مقایسه کرده، در خدمت باشگاه مادریدی قرار دهد
طبق گزارش منتشره در وب سایت رسمی باشگاه رئال مادرید و بازتاب آن در روزنامه مارکا، زامورانو در صحبت هایی گفته: «من این فرصت را داشتم تا با فلورنتینو درمورد مسائل مختلفی صحبت کنم. درمورد فوتبال و در مورد اتحاد او با جامعه شیلی. خیلی خوب است که او علاقه و احساس زیادی به کشور ما دارد. من به او گفتم که خوشحال می شوم که بتوانم یکی از اعضای موسسه رئال مادرید باشم. من در شرایط خوبی برای بازگشت هستم و خوشحال می شوم که بتوانم دانه گندم دانشی که دارم را در خدمت تیم به کار بگیرم تا رئال همچنان بزرگترین باشگاه دنیا باشد.»
زامورانو دراین سفر گام به زمین چمن برنابئو گذاشت و با این کار خاطرات زیادی در ذهنش مرور شد. او دراین باره گفت: «همیشه بازگشت به مادرید حس ویژه ای است. من ۴ سال رویایی را دراین تیم سپری کردم. برنابئو ورزشگاهی است که درآن خاطرات فوق العاده ای داشته ام. هرزمان که به این دروازه نگاه می کنم، به یاد این می افتم که این فرصت را داشتم تا گلی بزنم که به قیمتی که قهرمانی برای تیم ما تمام شد. آن سال ما قهرمان شدیم و من پی چی چی شدم. اینجا محبت هواداران بی دریغ است و به نظرم می رسد که انگار هیچ وقت از تیم نرفته ام. همیشه احساس خوشبختی می کنم که به مادرید برگردم.»
او ادامه داد: «بازیکنان از تیم می روند ولی چیزی که می ماند شخصیت آنها درتیم است. من احساس خوشبختی می کنم که مردم هنوز کارهایی که من برای تیم انجام داده بودم را دریاد دارند وارزش آنها رامی دانند. رئال مادرید برای من اتفاق خاصی است و این حس را تا گور باخود خواهم برد.»