ملت ایران:فلورنتینو پرس، رئیس باشگاه رئال مادرید در جایگاه افتخاری ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو، به نمایندگی از بنیاد باشگاه مادریدی، توافق همکاری ای را با شرکت میکروسافت به امضا رساند تا طی این توافق، برای گسترش علم و دانش از طریق احداثمدارسی در آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب به همکاری بپردازد
طبق گزارش منتشره در روزنامه مارکا، پرس در جریان این مراسم به خبرنگاران گفت: «همان طور که بیل گیتس می گوید، باید به صورت خستگی ناپذیری تلاش کرد، برروی اهداف تمرکز کرد و با جدیت برای رسیدن به آنها جنگید. نمی توان ازانجام ۱۰۰% امور راضی شوی. باید فراتر از این رفت و بدانی که این خود تو هستی که حدومرز ها را تعریف می کنی. این فلسفه ای است که با انرژی ای که مادریدی ها را رو به جلو می راند، جور در می آید.»
رئیس باشگاه مادریدی ادامه داد: «در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو است که روحیه حرکت به جلو، تیم ما را درورزش دنیا مبدل به یک افسانه نموده. حرکت باثبات رو به جلو و تلاش متمادی برای کمال، اهدافی است که ما پیش رو داریم. ما از پدرانمان یادگرفتیم که نباید به هیچ چیزی قانع بود. باید رو به جلو رفت و با فداکاری و تکیه به مهارت ها، هرروز بهتر از قبل بود.»
پرس در حالی این صحبت ها را برزبان آورد که چندروز پیش درهمین سالن از توافق رسمی برای کنار رفتن ژوزه مورینیو از نیمکت مربیگری رئال مادرید درپایان فصل خبر داده بود.
هدف مدنظر پرس این است که تعداد مدرسه هایی که رئال مادرید در دنیا احداثکرده از عدد ۳۰۰ به ۱۰۰۰ برسد. او دراین باره گفت: «این توافق همکاری، عملا به منزله یک تلاش دسته جمعی برای ترویج رشد کودکان درآمریکای لاتین و منطقه کارائیب است. یک اتحاد برای همکاری لیدرهای تکنولوژی و ورزش.»