سایت گل - آخرین آدامسی که سرالکس فرگوسن سرمربی(سابق) منچستریونایتد قبل از خداحافظی اش از دنیای مربیگری در ورزشگاه اولدترافورد آن را می جوید، در یک حراجی به فروش رسید.
این آدامس جویده شده به قیمت ۵۰۰ هزار یورو به فروش رفت. شرکت ایی. بی. مسئول قیمت گذاری روی این آدامس جویده شده بود واین حراج با قیمت ۱۵۰ هزار یورو شروع شد.
سرالکس فرگوسن سرمربی موفق یونایتد که در طول ۲۶ سال هدایت این تیم را در دست داشت، به خاطر جویدن آدامس در تک تک بازیهای تیمش معروف بود و البته آدامسی که او در آخرین بازی تیمش در مقابل وست بروم(که با تساوی ۵-۵ به پایان رسید) می جوید نیز با قیمتی نجومی درمعرض فروش قرار گرفته و مبلغ عاید از آن صرف امور خیریه خواهد شد.
طبق گزارش منتشره در روزنامه آ. اس و به نقل از رسانه های انگلیسی، در آخرین بازی خانگی یونایتد، یک هوادار وارد زمین اولدترافورد شد و این سوغاتی خاص را باخودش از ورزشگاه به بیرون برد و آن را در یک جعبه چوبی نگه داری کرده و درنهایت در ایی. بی به فروش رساند