ملت ایران: محمد رویانیان در گفت‌وگو با بخش خبری ساعت ۲۰:۳۰ اظهار داشت: متأسفانه باید این را اعلام کنم که باشگاهی صنعتی میلیاردها تومان در این فوتبال خرج می‌کند و هیچکس نیست که در این فوتبال به او تو بگوید.

وی افزود: من باید عصبانی باشم و این حرف‌ها را بزنم که همه مردم بدانند یک باشگاه صنعتی در ایران وجود دارد که به حساب من یک مربی و سه بازیکن ۸.۵ میلیارد تومان برای آنها هزینه برداشته است تا به این تیم اضافه شوند.

رویانیان ادامه داد: من نمی‌دانم این پول از کدام جیب می‌رود اما مسلماً این پول شخصی نیست. میلیاردها تومان در حال خروج از بخش صنعتی کشور است و در فوتبال در حال هزینه شدن، که باید بدانیم این پول‌ها از کجا می‌آید.

وی خاطرنشان کرد: برای دو بازیکن من می‌خواهند دو برابر پول دهند مثلاً با حساب من ۲ میلیارد تومان می‌خواهند به هر نفر از بازیکنان من بدهند.

مدیرعامل پرسپولیس خطاب به هواداران گفت: من از الآن به این هواداران می‌گویم اینطور پول خرج نمی‌کنم و اسم‌شان را به هواداران خواهم داد که با من در حال جفا کردن هستند. مطمئن باشید اسم‌شان را اعلام می‌کنم و می‌گویم که کدام بازیکنان از من چقدر پول گرفتند و یا خواستند اما به پرسپولیس پشت کردند.

وی در پایان در خصوص شرط زنجانی برای باشگاه پرسپولیس نیز گفت: آقای زنجانی همه چیز را پذیرفت که این شرط‌ها نباشد و دایی در پرسپولیس کارش را دنبال کند. حالا دوست دارد ۳۰۰ سال برود و با دوستان مصاحبه کند، خوششان می‌آید این کارها را انجام دهند، اما دایی تمام و کمال پرسپولیسی شد.