سایت گل - باشگاه بارسا امروز از پیراهن های فصل بعدش رونمایی کرد. پیراهن های اول باشگاه مانند همیشه راه اهر آبی و اناری است و از نظر اندازه این " راه " ها، شبیه پیراهن های فصل ۱۲-۲۰۱۱ است. اما اتفاق جالب، پیراهن های دوم باشگاه است که می توان گفت یکی از بهترین پیراهن های دوم باشگاه در چند سال اخیر بوده؛ به ویژه نسبت به پیراهن دوم این فصل که با اطمینان می توان از آن به عنوان یکی از زشت ترین پیراهن های تاریخ بارسا نام برد. پیراهن دوم بارسا که راه راه نارنجی - قرمز است، از پرچم ایالت کاتالان الهام گرفته شده است.