مدیران باشگاه استقلال در نهایت پس از گذشته روز ها از استعفای منصوریان توانستند گزینه مورد نظر خود را در دوبی انتخاب کنند و باب مذاکره را با این مربی باز کنند .

مسئولان باشگاه استقلال پس از بررسی رزومه های گوناگون تصمیم گرفتند وینفرد شفر آلمانی را جانشین منصوریان کنند و هدایت تیمشان را به این مربی دهند .

با وجود پیش قراردادی که میان مدیران استقلال و وینفرد شفر منعقد شده و رقم قراردادی که در نظر گرفته شده اما باز هم قرار است این گزینه به صورت فرمالیته در کمیته فنی و هیئت مدیره اعلام تا در نهایت رای اکثریت با حضور این مربی روی نیمکت استقلال باشد .

به این ترتیب قرار است مسئولان استقلال امروز در نشست های کمیته فنی و هیئت مدیره حضور شفر را در ایران و روی نیمکت قطعی کنند تا در نهایت سرمربی جدید آبی ها برای عقد قرارداد رسمی وارد ایران شود .

با وجود اینکه در 2 روز گذشته نام شفر به عنوان سرمربی جدید آبی ها اعلام شد اما امروز و پیش از برگزاری هر نوع نشست باید اعلام کنیم که این مربی سکان هدایت این تیم را در ادامه راه در دست خواهد گرفت .

وینفرد شفر مربی 67 ساله از فردا می تواند سکان هدایت استقلال را عهده دار شود.