افشای آنچه بعد از بازی با ذوب‌آهن در رختکن استقلال گذشت اتفاق ویژه‌ای بود. تمام حرف‌های منصوریان با جزئیات کامل و حتی حرکات و رفتارهای او و بازیکنان در رختکن منتشر شده و حالا همه می‌دانند که در آن لحظات در رختکن استقلال چه گذشته است. لو رفتن این اتفاقات آن هم با جزئیات کامل نشان می‌دهد که این اطلاعات از طریق کسی که داخل رختکن بوده لو رفته است.
قطعا حافظه هیچکس این قدر قوی نیست که جزئیات صحبت‌ها و حرکات را با این دقت به یاد بیاورد و می‌شود با قاطعیت حدس زد که حرف‌های منصوریان با گوشی یکی از افراد حاضر در رختکن ضبط شده و در اختیار یک خبرنگار قرار گرفته است. با توجه به اینکه فقط اعضای تیم حق ورود به رختکن را دارند، می‌توان مطمئن بود که این کار توسط یکی از بازیکنان یا عوامل تیم انجام شده است. این اتفاق مهر تاییدی بر حرف‌های منصوریان هم هست. او دیروز مدعی شده بود که کسانی در رختکن اطلاعات تیم را لو می‌دادند و حالا با افشای ریز به ریز اتفاقات رختکن استقلال مشخص شده که در این مورد حق با او بوده است.