زنی با دامن و دمپایی پلاستیکی برنده مسابقه دو مارتن 50 کیلومتر با شرکت 500 دونده از 12 کشور جهان شد.دوی ماراتن

این زن که در یکی از روستاهای مکزیک چوپانی می کند هیچ گونه آموزش ورزشی نداشته است.

 

 

 

 

 

دوی-ماراتن