رضا شکاری ملی پوش جوان ذوب آهن که از او به عنوان یکی از استعدادهای ناب سال های آتی فوتبال ملی ایران نامبرده می شود بعد از فسخ یک طرفه قراردادش با باشگاه ذوب آهن در سازمان لیگ راهی روسیه شد و با امضای قراردادی بلند مدت با این باشگاه به عنوان هم تیمی جدید سردار آزمون در کنار او راهی اردوی آماده سازی تیمش در ترکیه شد تا خود را برای بازی برگشت با اسپارتاپراگ در یورو لیگ آماده کند.


اتفاقی که اصلا به مذاق مدیران ذوب آهن خوش نیامد و باشگاه اصفهانی بلافاصله به آن واکنش نشان داد و ادعا کرد رضا شکاری قراردادش با ذوب آهن همچنان بر قوت خود باقیست و هیچ فسخی به صورت قانونی برای او صادر نشده است که او بتواند راهی تیمی دیگر شود. سعید آذری مدیرعامل ذوبی ها با تایید این مطلب تاکید کرد:« رضا شکاری با ترک اردوی ذوب آهن و حضور در اردوی روستوف تخلف بزرگی انجام داده و ما همه چیز را از طریق مجاری قانونی در حال پیگیری هستیم و شک نداشته باشید اجازه جدایی به این بازیکن نخواهیم داد از همین رو او باید به تیم برگردد در غیر این صورت عواقب بدی در انتظارش خواهد بود».

فرار رضا شکاری از روستوف به ترکیه!


مدیرعامل ذوب آهن حتی مدعی شد در این ارتباط رایزنی و نامه نگاری با باشگاه روستوف هم صورت گرفته اما روس ها به توجه به این اخطار قرارداد ملی پوش جوان ایرانی را امضا و او را با خود به اردو برده اند.گویا در مکاتبات این باشگاه با سازمان لیگ و کمیته انضباطی حسن زاده با صراحت اعلام کرده تا این لحظه هیچ فسخی برای رضا شکاری صادر نشده است و قرارداد قبلی بر قوت خود باقی است.


با توجه به این که رضا شکاری هفته قبل با حضور در سازمان لیگ با استناد به بندی در قراردادش مبنی بر این که هر گاه پیشنهادی اروپایی داشته باشد با پرداخت مبلغ 100 هزار دلار می تواند جدا شود قرارداد خود را فسخ کرد باید منتظر ماند و دید ذوب آهن با همین بند یکی از استعدادهای آتی فوتبال ایران را به راحتی از دست خواهد داد یا خیر؟


مسلما باشگاهی حرفه ای همچون روستوف که در پرونده های قبلی خود در راه جذب استعدادهای جوان همواره در دادگاه ها برنده شده است بی جهت با بازیکنی مثل رضا شکاری قرارداد امضا نکرده است از همین رو باید منتظر گذشت زمان ماند و دید در این دعوی ذوبی ها برنده می شوند یا رضا شکاری و باشگاه جدیدش روستوف در روسیه.