کمیته داوران در فصل جاری دست به یک اقدام جالب زده. اینکه داوری های بازی ها را آنالیز می کند و نتایج این آنالیز هم در سایت فدراسیون فوتبال منتشر می شود.


در هفته های اخیر به دفعات شاهد بودیم که در آنالیز های مورد اشاره به صراحت به اشتباه داوران اشاره شده و ایضا داورانی که اشتباه تاثیر گذار داشتند همانند سنوات گذشته چند هفته قضاوت در لیگ برتر را از دست دادند و در بازگشت مجبور هستند بازی لیگ را قضاوت کنند.


اما در آنالیز بازی های این هفته که نتیجه آن در روزهای آتی در سایت فدراسیون فوتبال منتشر می شود خواهد آمد هر سه پنالتی ای که اکبریان در بازی پرسپولیس - سپاهان گرفته درست بوده و اعتراض احسان حاج صفی و کادر فنی سپاهان به قضاوت داور بی اساس بوده است.