بعد از آنکه لئو یاشین، سنگربان افسانه ای شوروی در سال 1963 مرد سال جهان شد، دیگر هیچ سنگربانی قادر به فتح این عنوان نبوده است.

دونارومای 18 ساله که اولین بار توسط میهایلوویچ در ترکیب روسونری ها قرار گرفت، تیم های بزرگی را خواهان خود می بیند اما تاکید دارد که قصد وی ماندن در میلان است.

دوناروما فاتح توپ طلا خواهد شد

مونتلا گفت: "از نظر من دوناروما این پتانسیل را دارد که عنوان مرد سال فوتبال جهان را از آن خود کند. البته فاکتورهایی مانند انتخاب تیم نیز بسیار مهم است و او می تواند با تیمی بین المللی مانند میلان فاتح همه چیز شود.

باشگاهی که وی در آن عضویت دارد و عملکرد او در تیم ملی از فاکتورهای مهم کسب این جایزه در آینده خواهد بود".