بهنام برزای در نیمه اول و در شرایطی که استقلال با نتیجه یک بر صفر از حریفش پیش بود، موقعیت عالی برای زدن گل داشت که این موقعیت تک به تک را با بی دقتی از دست داد و توپ را به دستان رشید مظاهری کوبید.


هرچند برزای در نیمه دوم به زیبایی موفق شد دروازه ذوب آهن را باز کند اما او امروز این شانس را داشت که گل های خود را بیشتر کند که این اتفاق نیفتاد.

عکس: رضا سعیدی پور

شادی برزای کامل نشد

شادی برزای کامل نشد