تمرین دیروز تیم تراکتورسازی در فضایی شاد و دوستانه برگزار شد. در این تمرین که بعد از یکروز استراحت زیر نظر قلعه نویی انجام شد، بازیکنان کارهای تاکتیکی را مرور کردند. در اواخر تمرین دیروز هم برخی از بازیکنان با دروازه کوچک فوتبال بازی کردند تا یاد گذشته های خود را زنده کنند.

گل کوچک‌بازها در تمرین تراکتور (عکس)


در اواخر تمرین دیروز لوسیانو ادینیو، فرزاد حاتمی و محمد نوری اقدام به بازی گل کوچک کردند که نمایش آنها باعث تشویق هواداران حاضر در ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی شده بود.