باشگاه استقلال به همین خاطر در نامه ای به کمیته انضباطی خواستار تجدید نظر خواهی ویژه شده است.


در صورتی که مهدی تاج این در خواست را تایید کند کمیته انضباطی بار دیگر پرونده مهدی رحمتی بررسی می کند و در قانون این اجازه را به کمیته انضباطی می دهد که رای اولیه نقض کند یا تغییر دهد. اینجا بحث بخشش مطرح نیست و کمیته انضباطی اگر به اشتباه خود در رای اولیه پی ببرد می تواند رای را تغییر دهد.


مهدی رحمتی به خاطر حواشی که در دربی 84 ایجاد کرد دو جلسه از همراهی تیم استقلال محروم شد. از آنجایی که او در این بازی کارت قرمز گرفت و یک جلسه محرومیت تعلیقی دارد در 4 بازی آتی استقلال همراه این تیم نخواهد بود.


در صورتی که رای صادره در مورد مهدی رحمتی به یک جلسه کاهش یابد او در 3 بازی آتی استقلال همراه این تیم نخواهد بود چون کارت قرمز و یک جلسه محرومیت تعلیقی در کارنامه دارد. تنها در صورتی محرومیت مهدی رحمتی به همان یک جلسه کارت قرمز کاهش می یابد که کمیته انضباطی برای اتفاقات دربی محرومیتی برای وی در نظر نگیرد و مثلا به جریمه نقدی اکتفاء کند که کمی دور از ذهن است.

امضای تاج  و احتمال تغییر رای رحمتی