اسماعیل حسن زاده، رئیس کمیته انضباطی گفت: مسلما مسابقاتی که در تمام رده های مختلف فوتبال و فوتبال ساحلی و فوتسال چه آقایان و چه بانوان برگزار می شود و اگر نکته انضباطی داشته باشند به محض وصول گزارش رای صادر می شود. معمولا آرایی که در مورد تیم ها و فوتبالیست های گمنام و غیر مشهور صادر می شود، به راحتی ابلاغ و اجرا می شود و آنها هم از رکن قضایی تمکین می کنند ولی در مواردی که راجع به تیم های بزرگ یا بازیکنان و عوامل مشهور تیم ها رای صادر می شود، در مسیر اعمال قانون و اجرای رای، مشکلاتی از جمله اعتراضات غیر قانونی و رفتارهای غیر متعارف دیده می شود در حالی که حکم صادر شده قطعی باشد به یک روش می توان با دلایل و مستندات به آن اعتراض کرد و اگر غیر واقعی باشد از طریق تجدید نظر خواهی می شود، تقاضای ارسال پرونده به کمیته استیناف کرد که متاسفانه برخی از افرادی که به دلیل رفتارهای غیر ورزشی و خلاف آیین نامه تنبیه می شوند، به جای این روش های قانونی و منطقی دست به رفتارهای غیر قانونی و غیر معمولی می زنند.

وی ادامه داد: اولین بهانه آنها نیز متهم کردن رکن قضایی به صادر کردن حکم رنگی است. به نحوی که اگر رای به ضرر تیم استقلال باشد کمیته انضباطی را قرمز می‌دانند. مثل همین رایی که محرومیت سید مهدی رحمتی یک جلسه بیشتر از محرومیت سید جلال حسینی بود و گاهی هم که رای به نفع استقلال باشد کمیته انضباطی را آبی قلمداد می کنند مانند همان رایی که یک جلسه محرومیت رحمتی در اوایل فصل تعلیق شده بود و البته ما در این سالها به این مسائل عادت کرده ایم.

حسن‌زاده ادامه داد: بعضی از بزرگان فوتبال خود را جدا از جامعه فوتبالی دانسته و یک مصونیت تصنعی و ساختگی برای خود ایجاد کرده اند و انتظار ندارند که تخلفات آنها نیز بررسی و مورد حکم قرار گیرد. کمیته انضباطی تا جایی که توانسته با هدف اعمال قانون انجام وظیفه کرده است و فرقی نمی کند اگر یک تیم یا بازیکن گمنام شهرستانی باشد و یا یک تیم مشهور پایتخت یا یک بازیکن و مربی بزرگ باشد، در عمل هم حداقل در همین هفته های گذشته این منطق مشهود و معلوم است که اگر لازم باشد با آدم ها و تیم های بزرگ مانند سایر متخلفین در برابر قانون به طور یکسان رفتار می شود که هضم این قضیه برای آنها کمی سنگین است. به عنوان مثال گاهی برخی، بدون در نظر گرفتن واقعیت ها و حقایق درون پرونده، موضوع را طوری که می خواهند منعکس می کنند. مخصوصا در تیم هایی که هواداران فراوان داشته و برخی از اهرم ها را هم در اختیار دارند.

وی ادامه داد: گاهی هم با مقایسه غیر مستند و با این توجیه که چرا عمل فلان بازیکن در مسابقه ای مورد تنبیه قرار نگرفته ولی رفتار بازیکن تیمشان دیده شده است که در این زمینه معمولا با مراجعه پرونده معلوم می شود که اساسا استدلال از ریشه غلط بوده است چرا که در مورد همان فرد یا همان مسابقه، مطابق گزارش رای صادر و ابلاغ شده است.
حسن زاده ادامه داد: برخی افرادی که مخالف رای کمیته انضباطی هستند، اقدام به اعلام اطلاعات نادرست به هواداران و تهییج و گماردن برخی از آنان برای مزاحمت، تهدید و اهانت به رکن قضایی فدراسیون می کنند. به نحوی که حسب دلایل موجود در همین رای اخیر دربی تهران، بخشی از این تهدیدات رسانه ای و مزاحمت های تلویزیونی و نیز جوسازی های تبلیغاتی دیده شده است. البته ما از مقامات مسئول در باشگاهها، مخصوصا مدیران تیم ها تشکر می کنیم که تا جایی توانسته اند به جای جو سازی ورفتارهای غیر حرفه ای مطابق مقررات، دفاعیات و خواسته های خود را به تشکیلات فدراسیون اعلام می کنند.

رئیس کمیته انضباطی در ادامه بیان کرد: در خصوص رای دربی باید بگویم که ملاک اصلی ما گزارش داور و نماینده فدراسیون بوده است که این مقامات رسمی، رفتارهای غیر ورزشی مذکور در دادنامه را صراحتا گزارش کرده اند. کمیته انضباطی در پرونده های مربوط به گزارش مسابقات معمولا به محض وصول، گزارش رای خود را صادر می کند که اگر با ایام تعطیل هفته مواجه نشود، معمولا در ظرف مدت 2 روز رای ابلاغ می شود. اما در پرونده های حقوقی با توجه به اینکه طرفین پرونده باید دلایل و مستندات و اسناد مالی راجع به ادعای خود را ارائه دهند، موضوع رسیدگی و گاهی اوقات حتی به چند ماه هم می رسد.

وی ادامه داد: مهم این است که باشگاههای مختلف ضمن اعتماد به رکن قضایی به فکر به اصلاح رفتار عوامل خود باشند اگر در مسابقه ای مانند شهرآورد تهران، رفتار زننده بازیکنان دو تیم ادامه پیدا می کرد و به زد و خورد منجر می شد که عده ای از تماشاگران را هم وارد جریان درگیری می کرد، جسم و جان فردی صدمه می دید، آیا کسی پاسخگو بود؟تنبیهات انضباطی برای آگاهی و هوشیار کردن بازیکنان است مخصوصا در شرایطی که آنها الگوی رفتاری برای نوجوانان و جوانان کشور هستند.

حسن زاده در پایان گفت: از کسانی که همه چیز فوتبال را در سیطره خود می بینند و غیر از منافع خود و باشگاهشان مطالب دیگری را بر نمی تابند، انتظار عدالت و انصاف در گفتار و قضاوت نداریم. چون بالاخره در کمیته انضباطی فقط رای صادر می شود و رای قضایی هم گاهی یک طرف و گاهی حتی هر دو طرف را ناراحت و نگران می کند. ما انتظار نداریم که وقتی رای صادر و فرد یا تیمی را تنبیه می کنیم، به نفع ما صحبت کنند ولی قاطعانه اعلام می کنیم قانون و آیین نامه انضباطی برای همه اهالی فوتبال است. قوی و ضعیف، پایتخت نشین و شهرستانی، بزرگ وکوچک، آبی و قرمز، زرد و سبز ندارد که البته محکوم کردن و تنبیه کردن آدم های بزرگ و تیم های بزرگ کار شاقی است که فعلا به لطف پروردگارانجام می دهیم. البته انواع و اقسام تهدیدها و رفتارهای نادرست توسط مراجع ذی ربط رصد می شود. اگر لازم باشد باید با متخلفین نیز برخورد خواهد شد.