امروز خبری مبنی بر حمله قبلی مهرداد کفشکری بازیکن فصل گذشته پرسپولیس پس از دربی تهران منتشر شد که اهالی فوتبال را دچار نگرانی کرد. مهرداد کفشگری در خصوص مشکل بوجود آمده به خبرنگار ما گفته است: قبل از اینکه بازی تمام شود، فشار و استرش زیادی داشتم و به قلبم فشار زیادی وارد شد. ولی به این موضوع خیلی توجه نکردم.


وی ادامه می دهد: اما تقریبا ساعت 1 بامداد بود که دچار افت فشار شدم و پس از اینکه به بیمارستان منتقل شدم سه چهار ساعت تحت درمان بودم و پس از آن به خانه بازگشتم.


کفشگری در مورد شرایط جسمانی خود در حال حاضر عنوان کرد: خدا را شکر مشکل خاصی ندارم و شرایط جسمانی ام مطلوب است.