علی چینی در رابطه با دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس گفت: بازیکنان ما موفق شدند دستورات تاکتیکی را به طور دقیق در میدان پیاده کنند و به همین دلیل موفق به برتری در این بازی شدیم.


او درباره درگیری پایان دیدار گفت: ما پیش از این نیز توانسته بودیم پیروزی های پرگل دست پیدا کنیم، اما در هیچ کدام از آنها درگیری پیش نیامد، به هرحال توصیه ای برای بازیکنان پرسپولیس دارم که بعضی از آنها در تیم ملی امید شاگردان ما بودند، آنها باید کمی خویشتن دار باشند، این بازی ها به اتمام می رسد و بهتر است این درگیری ها اتفاق نیفتد.


او ادامه داد: ما تاکنون درباره داوری صحبتی به زبان نیاوردیم، اما امروز باید بگویم گل دوم پرسپولیسی ها خطا بود و آنها پس از آن می خواستند هر طور که شده بازی را آغاز کنند، نمی دانم چند ثانیه زودتر و دیرتر چه تاثیری در نتیجه بازی داشت، پس از آن نیز اتفاقاتی افتاد که به دلیل شلوغ بودن زمین متوجه آنها نشدیم.


چینی در رابطه با شکست حریف دیرینه گفت: ما از پرسپولیسی ها شناخت کاملی داشتیم و ایده های برانکو را می شناختیم و کاملا می دانستیم آنها چگونه بازی می کنند، به هرحال ما هدف خود را می دانستیم و برای آن زحمت می کشیم و در این دیدار نیز با پیاده کردن دستورات تاکتیکی منصوریان موفق به برتری در این بازی مهم شدیم.