دکتر حقیقت : ما شرایط محمد انصاری را بررسی می‌کنیم و فردا نیز از سرش عکسبرداری خواهیم کرد تا ببینیم در چه شرایطی است.

وی در ادامه افزود: خوشبختانه خطر برطرف شده است، اما چیزی که به سرش برخورد کرد، جسمی بسیار خطرناک بود.

پزشک پرسپولیس ادامه داد: انصاری تمایل داشت که به بیمارستان نرود و در رختکن حضور داشته باشد و به همین دلیل به بیمارستان منتقل نشد.