چند پلیس سوارکار در ورزشگاه آزادی حضور دارند و در بیرون از ورزشگاه مشغول هدایت هواداران سرخابی هستند.

*به هواداران قبل از بازی کیسه‌هایی با هشتک شهرتکانی ارائه می‌شود تا در پایان بازی زباله‌ها از روی سکوها جمع‌آوری شود.

*کری بین هواداران استقلال و پرسپولیس بر سر 6 و 4 در بیرون ورزشگاه همچنان ادامه دارد هرچند که ماموران حراست مانع از درگیری‌های پراکنده می‌شوند.

*تماشاگران استقلال یکی از هواداران را با فرهاد مجیدی اشتباه گرفتند و تقاضای گرفتن عکس با وی داشتند که بعدا پی به اشتباه خود در مواجه با بدل مجیدی بردند.

*ترکیب اشتباه پرسپولیس تماشاگران را به دردسر انداخت چراکه در گروه‌‌های تلگرامی محسن ربیع‌خواه در ترکیب قرار داشت.

*یک کلاه‌گیس و کلاه‌ فروش درآمد امروز خود در ورزشگاه را به خانواده بازماندگان ساختمان پلاسکو اختصاص داده است.

بدل مجیدی و ترکیب پرسپولیس هواداران را به اشتباه انداخت + عکس

بدل مجیدی و ترکیب پرسپولیس هواداران را به اشتباه انداخت + عکس

بدل مجیدی و ترکیب پرسپولیس هواداران را به اشتباه انداخت + عکس