امیر قلعه نویی در نشست خبری بعداز بازی تراکتورسازی با ذوب آهن گفت: امروز بچه ها خیلی خوب کار کردند و از انها تشکر میکنم. ما سربازان آذربایجان هستیم و امروز بازیکنان تیمم منیت نداشتند و در میدان مسابقه تلاش کردند و از موقعیت ها استفاده کردند.