فرهاد کاظمی سرمربی تیم ماشین سازی بازیکنان خود را به شرح زیر راهی میدان خواهد کرد.


مهدى اسلامى ، حبیب گردانى ، بهمن کامل ، کاکا ، ادسون ، حاج محمدى ، قائدى فر ، قاسمى نژاد ، ابراهیمى ، حامد پاکدل ، عزیز ابراهیم اف.


گفتنی است دیدار دو تیم از ساعت 16 در ورزشگاه نقش جهان آغاز می شود.