محسن خلیلی سرپرست نفت تهران در راه جلسه پیش از بازی با پیکان تهران تصادف کرد.


خلیلی که با بی ام دبلیو شخصی خود راهی جلسه شده بود، یک خیابان قبل از محل جلسه تصادف کرد تا حسابی از این وضعیتش شاکی شود.


خوشبختانه مشکلی برای خلیلی به وجود نیامدن و تنها ماشین او آسیب دیده است.


تیم نفت تهران در بازی خانگی فردا باید به مصاف تیم پیکان برود، دربی کوچک تهرانی ها.