شب گذشته ساعتی بعد از آنکه لام به عنوان کاپیتان بایرنی‌ها اعلام کرد در پایان فصل جاری کفش‌هایش را می‌آویزد و با فوتبال وداع می‌کند، مهمت شول اظهارناراحتی کرد.

 

وی در گفت‌وگو با شبکه اول تلویزیون آلمان گفت:به عنوان یک هوادار فوتبال، این خبری تلخ و ناگوار برای من بود.او بازیکنی خارق‌العاده در 70 درصد دوران فوتبالش بوده و در 30 درصد دوران فعالیتش نیز یک بازیکن با کلاس جهانی محسوب شده است.

شول که در دهه 90 برای ژرمن‌ها و مونیخی‌ها به میدان رفت، افزود:از نظر من فیلیپ بازیکنی همردیف با با فرانتس‌ بکن‌باوئر، گردمولر و لوتار ماتیوس است.او یکی از بزرگان تمام ادوار فوتبال ما محسوب می‌شود.