ستاره یکی، دو فصل اخیر نارنجی‌پوشان این روزها خود را آماده بازگشت به میادین می‌کند. مهدی ترابی که از ناحیه کف پا دچار مصدومیت شدید شده بود، حدود 2 هفته پیش گچ پای خود را باز کرده و این روزها سخت مشغول فیزیوتراپی است تا بتواند هرچه سریع‌تر برای تیمش به میدان برود. البته ترابی پس از عکسبرداری مجدد از پایش می‌تواند تاریخ دقیق بازگشت به میادین را بداند اما چیزی که طبق گفته پزشکان به صورت تخمینی عنوان می‌شود این است که احتمالا وی تا دو هفته دیگر می‌تواند برای فرکی و شاگردانش به میدان برود.