علی اکبر طاهری در رابطه با اوضاع اخیر پرسپولیسی ها گفت: همه ما پرسپولیسی ها یک تیم هستیم، هواداران و بازیکنان، کادرفنی، عوامل اجرایی و مدیریت و ... همگی در یک مجموعه هستیم و کسی نگران نباشد.


او ادامه داد: مطمئن باشید تیم پرسپولیس در ابتدا به لطف خدا و هواداران و بعد هم با زحمت کادرفنی و بازیکنان بهترین نتایج را به دست می آورد، هیچ کسی هم نمی تواند بین ما تفرقه ای بیندازد.


سرپرست باشگاه پرسپولیس در رابطه با حضور بازیکنان این تیم در باشگاه گفت: بازیکنان تیم هر از گاهی به باشگاه می آیند و با هم صحبت می کنیم، امروز هم به دلیل اینکه در روزهای قبل از دربی به سر می بریم از آنها خواستم بیایند، آمدند و با هم صحبت کردیم و جای شما خالی، نان و پنیر و سبزی خوردیم و بسیار هم خوش گذشت.


طاهری در پایان گفت: هیچ مشکلی در تیم وجود ندارد و هر چه طبیعت این کار است، من از همینجا از همه خبرگزاری ها و سایت ها و سامانه ها می خواهم به جای مشوش کردن دل هواداران با اخبار نادرست، بیشتر به دنبال ایجاد وحدت در تیم ما باشند و از انتشار اخبار غلط پرهیز کنند، از اخباری همچون اینکه بازیکنان ما اعتصاب کردند و یا تمرین نکردند نیز به شدت پرهیز کنند.