راه آهن در این دیدار با به ثمر رساندن 3 گل توسط هادی ایمانی(37) و مهران جمشیدی(51 و 68) توانست پیروزی پرگلی مقابل شاگردان حق دوست داشته باشد و بار دیگر به روزهای خوب نیم فصل اول بازگردد.


راه آهن با 30 امتیاز به آلومینیوم اراکی که هدایتش را مهدی پاشازاده برعهده دارد، نزدیک شده است. آنها با 3 امتیاز این بازی پایین تر از اراکی ها و در رتبه دوازدهم جدول قرار گرفتند.