رضا نوروزی که چندی پیش دچار مصدومیت شده بود مراحل درمانی خود را دنبال می‌کند.

بعد از بررسی‌های به عمل آمده مشخص شده رباط داخلی و خارجی پای این بازیکن مشکلی ندارد. نوروزی در حال حاضر به تهران سفر کرده و موضوع مصدومیت این بازیکن توسط دکتر کیهانی دنبال می‌شود.

اینطور که مشخص است مصدومیت نوروزی از ناحیه مینیسک داخلی است. هنوز میزان دوری این بازیکن به طور دقیق مشخص نشده اما این بازیکن برای مدتی نمی‌تواند تیمش را همراهی کند.

طبق اعلام پزشکان نفت آبادان بعد از انجام آزمایشات نهایی مدت دوری نوروزی به طور دقیق مشخص خواهد شد.