احمد نوراللهى و امید عالیشاه، دو بازیکن سابق پرسپولیس که اکنون راهى تراکتورسازى شده اند تا دوران سربازى خود را پشت سر بگذارند با معضل بزرگى به نام محرومیت این باشگاه و به طبع خودشان از بازى کردن مواجه شده اند. این مساله فشار عصبى و روحى بزرگى را براى آنها در پى داشته است و مسوولان این تیم نیز به واسطه درگیرى با حل مستقیم این موضوع با فدراسیون فوتبال از شرایط روحى و روانى این بازیکنان غافل هستند. از روز گذشته اما بازیکنان پرسپولیس بارها با تماس با این دو بازیکنان جویاى شرایط و حال آنها بوده اند و در تلاش بودند تا روحیه آنها را حفظ کنند. احمد نوراللهى که براى پشت سر گذاشتن دوران سربازى و حضورى فیکس در ترکیب این تصمیم براى حضور در تراکتورسازى را گرفته بود، اکنون بیش از همه در شوک به سر مى برد و به صحبت با پرسپولیسى ها در این خصوص پرداخته است.