کاسانو فراز و نشیب های بسیاری را در طول دوران فوتبالش تجربه کرد، از حضور در رئال مادرید تا فسخ قرارداد با سمپدوریا. حالا او بازیکن آزاد است و معتقد است که مقصر خودش بوده که به توصیه های توتی گوش نکرده است.

او گفت:" به رم رفتم تا در کنار توتی بازی کنم. دوست نبودن با او غیرممکن است. او بسیار فروتن است و کاملا پاهایش روی زمین است. وقتی به رم رفتم، چند ماه اول با مادر و پدر توتی زندگی کردم و واقعا حس می‌کردم آنجا خانه ام است. اگر به 10 درصد توصیه های توتی گوش کرده بودم،کارنامه کاملا روشن تری داشتم. اگر به توتی گوش می‌کردم، احتمالا 10-15 سال در رم می‌ماندم. این توصیه ای بود که باید گوش می‌کردم. روزهای خوبی کنار هم داشتیم و به خوبی همدیگر را درک می‌کردیم. از فوتبال بازی کردن با توتی بیش از هر چیز دیگری در زندگی ام لذت بردم."