جابر انصاری در تمرین امروز استقلال غایب بود و گفته می شود مصدومیت این بازیکن طوری است که به بازی با ماشین سازی در هفته بیستم لیگ برتر نخواهد رسید.


همچنین مگویان و یعقوب کریمی هم در تمرین امروز غایب هستند و مشخص نیست بتوانند برابر ماشین سازی بازی کنند یا نه.