کریستیان لل در سال‌های 2012 تا 2014 برای لوانته بازی کرد، حین یک گردش تفریحی در ایبزا به همراه خانواده‌اش ناگهان جنجال آفرید.

لل 32 ساله که اکنون در تیمی عضو نیست، طبق گزارش روزنامه بیلد با نامزدش به مشاجره و برخورد فیزیکی پیداکرد.

به همین خاطر نامزدش علیه او شکایت کرده و هم اکنون پرونده‌ای به همین خاطر در دادستانی مونیخ گشوده شده است.

وی در دوران ورزشی خویش همچنین برای بایرن مونیخ و هرتابرلین بازی کرده است.